Címke: székesfehérvár (8)

Tevékenységtérkép

Palotavárosi táblák 8.

No, megírtam a levelet az NKH-nak. A hivatkozott csatolmány egy PDF fájl, amibe időrendi sorrendben beletettem a teljes levelezést, amit ti már olvastatok.
Gondolom idén már nem kapok választ, de sebaj, remélem, a 30 napos válaszolási határidőbe a karácsony is beleszámít :)
 
Subject: Állásfoglalás kérése
Date:    Thu, December 18, 2008 08:54
To:      office@nkh.gov.huTisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Most, amikor az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra kéri az autósokat, hogy
jelezzék a _szerintük_ felesleges közúti jelzőtáblákat, nekem egy KRESZ szerint
szabálytalan táblázási gyakorlattal kapcsolatban lenne panaszom, amiről a közút
kezelője, a székesfehérvári Városgondnokság sajnos nem hajlandó tudomást venni, és a
szabálytalan, adott esetben gyorshajtásra buzdító (!), így balesetveszélyes
táblázáson deklaráltan nem kívánnak változtatni.

A témával kapcsolatos teljes levelezés megtalálható a csatolt fájlban, azonban
röviden leírnám, mi a panaszom lényege.

A székesfehérvári Városgondnokság a lakótelepeket, városrészeket a bevezető oldalon
"Lakott terület kezdete" táblával, (régebben kihelyezett tábláknál 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet - továbbiakban KRESZ - 131. ábra, újabb tábláknál KRESZ
131/a. ábra), a kivezető oldalon pedig "Lakott terület vége" (régebbi tábláknál
KRESZ 132. ábra, újabbaknál KRESZ 132/a. ábra) táblával jelöli meg.
Véleményem szerint az ilyen jellegű tájékoztatásra a "Helynévtábla" (KRESZ 133.
ábra) használható.
A jelenlegi táblázási gyakorlat alapján - a KRESZ-t maradéktalanul betartva - az
érintett területeket elhagyva (azonban a valóságban Székesfehérvár belterületén
maradva) jogszabály szerint lakott területen kívülre kerül az autós, aholis 90 km/h
sebességgel közlekedhet, sőt, a KRESZ 26.§ (5) bekezdése alapján köteles is erre
törekedni. Nyilvánvaló, hogy ez egy város közepén nem szerencsés, azonban a
jelenlegi táblázás és a KRESZ betartása esetén ez a szabályos.
A Városgondnokság válaszait a csatolt levelezésben olvashatják, amelyben sajnos
egyetlen jogszabályi hivatkozást sem láttam, ami alapján elutasításuk megalapozott
lenne.

A csatolt levelezésben a közút kezelőjének egyéb hiányosságokra is felhívtam a
figyelmét (pl. soha véget nem érő "Korlátozott sebességű övezet", vagy 30 km/h-s
"Korlátozott sebességű övezet"-en belül elhelyezett 30 km/h-s "Sebeségkorlátozás"
táblák), sajnos ezeket sem korrigálták maradéktalanul, azonban most a fenti tárgyban
(városrészek megjelölése lakott területként) szeretném kérni az Önök, mint Hatóság
állásfoglalását, és kérném Önöket, hogy kötelezzék a közút kezelőjét az adott célra
alkalmas, jogszabálynak megfelelő közúti jelzések használatára.

Kérem, hogy addig is, amíg a közút kezelője ezt nem teszi meg, foglaljanak állást
abban a kérdésben, hogy a fentiekben leírt városrészeket elhagyva, és egy "Lakott
terület vége" tábla mellett elhaladva, de valójában Székesfehérváron maradva) milyen
jogszabály alapján nem haladhatja meg a sebességem az 50 km/h-t (hiszen a Rendőrség
sebességellenőrzéskor ezt ellenőrzi).

Ahogy az eredeti leveleimben is, így itt is meg kívánom jegyezni, hogy nem kívánok
gyorshajtani, a sebességhatárokat betartva közlekedem. A levelem nem azon alapul,
hogy valahol a Rendőrség bemért volna a megengedettnél nagyobb sebességgel.
Csupán amennyiben tőlem, mint közlekedőtől a hatóságok elvárják a szabályok
maradéktalan betartását, és amennyiben megszegem őket, a havi fizetésem többszöröse
is lehet a bírság, akkor úgy érzem, közlekedőként jogosan várnám el, hogy a közút
kezelője is betartsa a rá vonatkozó szabályokat.

Mielőbbi válaszukat várva tisztelettel,

név
telefonszám
e-mail
nyuszy @ . 6 komment

Palotavárosi táblák 7.

Subject: Palotaváros forgalmi rendje
From:    Zákányi Tamás
Date:    Wed, December 17, 2008 13:35
To:      ...

Szám:               1283-4 /2008.
Előadó: Balogh Margit /Kné T.E.
Tárgy: Palotaváros forgalmi rendjeTisztelt ... Úr!
 
A Városgondnoksághoz intézett levelére az alábbi választ adjuk:
  A Palotaváros forgalmi rendjén további változtatásokat végrehajtani nem kívánunk. Amennyiben a Városgondnokság felettes szeréhez kíván fordulni, úgy a Polgármesteri Hivatal
Közlekedési Irodáját, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatságot keresheti fel panaszával.
 
Székesfehérvár, 2008. december 17.
 
Tisztelettel:
 
  / : Bozai István : /
 Városgondnok

Kapják:
1. Címzett
2. Előadó
3. Irattár

Hát jó.
Keresek mailcímeket a jelzett hatóságokhoz, aztán lementem az összes eddigi levelet, ezzel bezárólag, majd elforwardolom nekik, némi rövid leírással. Most már csak azért sem hagyom magamat :)
nyuszy @ . 4 komment

Palotavárosi táblák 6.

Subject: Re: Palotaváros forgalmi rendje
Date:  Wed, December 10, 2008 10:49
To:   Zákányi Tamás 


Tisztelt Bozai Úr,
Köszönettel vettem 2008. december 3-án érkezett válaszát.
> Amint már a korábbi levelünkben is írtuk, a 30 kh/h sebességkorlátozó táblákat > övezeti táblákra cseréltük. > Amikor Ön a fotót készítette, illetve észrevételezte, az "övezet vége" táblák > hiánya munkaközi állapot volt, a teljes közműtáblázás 11.24.-én fejeződött be.
Én is láttam, hogy időközben örvendetes módon a terület határain több helyen "Korlátozottt sebességű övezet" táblák kerültek kihelyezésre. Azonban a táblák cseréjének november 24-ei befejezését cáfolnám, mivel pl. a Halász utcánál jelenleg sem történt ez meg, és jelenleg is "Sebességkorlátozás" tábla van kihelyezve befelé, illetve nincs "Korlátozott sebességű övezet vége" tábla kifelé. De feltételezem ezt Önök is tudják, hiszen a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet "A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei műszaki szabályzata (JETSZ)" című mellékletének 3. bekezdése szerint "A közúti jelzőtáblákról nyilvántartást kell vezetni. Kihelyezésüket, érvénytelenítésüket (annak időszakaival és időtartamaival), valamint megszüntetésüket dokumentálni kell."
> Az Ön által "lakott terület kezdete és vége" tábláknak titulált közúti jelzéseken > változtatni nem kívánunk, mivel többéves tapasztalataink szerint ez – a korábbi > levélben leírtak miatt – még semmiféle félreértésre nem adott okot. > Továbbá más várásokban is ehhez hasonlóan jelöl az egyes városrészek elkülönülését, > a lakott területen belül.
Az említett közúti jelzéseket nem én titulálom "Lakott terület kezdete" ill "vége" tábláknak, hanem az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a 17.§ (1) bekezdésének s) illetve t) pontja definiálja őket így. A JETSZ 4.1 bekezdése szerint pedig "Az olyan tilalmat, utasítást, veszélyt, útbaigazítást, tájékoztatást, amelyre vonatkozóan a hatályos útügyi műszaki előírásokban szereplő jelzőtábla, illetőleg kiegészítő tábla létezik, más táblával jelezni tilos." A fentiek illetve a JETSZ 18.2 bekezdése alapján az említett jelzések jelentése nem is lehet kérdéses.


Így nem tartom elfogadhatónak sem azt az érvelést, hogy eddig nem adott félreértésre okot, illetve azt sem, hogy esetleg más településeken is megtévesztően helyeznek ki közúti jelzéseken - tudtommal én sem magyarázhatok ki egy esetleges gyorshajtást azzal, hogy "eddig is gyorshajtottam, és még semmiféle problémát nem okoztam ezzel" illetve hogy "más autósok is gyorshajtanak".
Természetesen ezen felvetésem nem csak a Palotavárost érinti, hanem a város területén lévő egyéb, szabálytalanul megjelölt lakótelepeket is.
Kérem, hogy amennyiben nem tartja lehetségesnek a "Lakott terület kezdete" ill "vége" táblák lecserélését a legelső levelemben javasolt, erre a célra definiált "Helynévtábla" jelzésekre, úgy az előző levelemben kértnek megfelelően szíveskedjen megírni, mely felettes szervükhöz fordulhatok a problémámmal.
Tisztelettel,
aláírás
nyuszy @ . 5 komment

Palotavárosi táblák 5.

És íme, itt az újabb válasz (Előzmények :

Subject: Palotaváros forgalmi rendje
From:    Zákányi Tamás
Date:    Wed, December 3, 2008 15:13
To:      ...

Szám:                         /2008.
Előadó: Balogh Margit /Kné T.E.
Tárgy: Palotaváros forgalmi rendjeTisztelt ... Úr!
 
Tárgyi témában a Városgondnoksághoz intézett levelére az alábbi választ adjuk:
 
Amint már a korábbi levelünkben is írtuk, a 30 kh/h sebességkorlátozó táblákat
övezeti táblákra cseréltük.
Amikor Ön a fotót készítette, illetve észrevételezte, az "övezet vége" táblák
hiánya munkaközi állapot volt, a teljes közműtáblázás 11.24.-én fejeződött be.
 
Az Ön által "lakott terület kezdete és vége" tábláknak titulált közúti
jelzéseken változtatni nem kívánunk, mivel többéves tapasztalataink szerint ez
- a korábbi levélben leírtak miatt - még semmiféle félreértésre nem adott okot.
Továbbá más várásokban is ehhez hasonlóan jelöl az egyes városrészek
elkülönülését, a lakott területen belül.
 
Székesfehérvár, 2008. december 1.
 
Tisztelettel:
 
  / : Bozai István : /
 Városgondnok

Kapják:
1. Címzett
2. Előadó
3. Irattár


Hát most erre mit mondjak?
Ezek komolyan gondolják, hogy egy szabálytalan táblázás az maradhat, csak azért, mert régóta így van, meg mások is szabálytalanul tábláznak?
Most írjam meg neki, hogy akkor szerintem én meg annyival megyek, amennyivel akarok, mert régebben is szoktam, meg különben is, mások is gyorshajtanak?
Egyáltalán, milyen baromság az, hogy munkaközi állapot? Pár táblát (összsen 2×9 kellhet) kitenni miért egy hetekig tartó dolog? És honnan kell enkem azt tudni, hogy közben mi érvényes?

Hol, kinél lehet ezeket feljelenteni, vagy mely felettes szervüknél lehet panaszt tenni?

(Btw. vajon én most Zákányi Tamással, Balogh Margittal vagy Bozai Istvánnal levelezek?)
nyuszy @ . 10 komment

Palotavárosi táblák 4.

Valami történik... (Előzmények
No persze semmi olyan, aminek értelme lenne.
Tudni kell, hogy a terület egyik bejáratánál valamiért nem volt kinn a Palotaváros feliratú "Lakott terület kezdete" c. tábla, csak úgy simán egy 30-as "Sebességkorlátozás. Ugyanott kifelé eddig is volt "Lakott terület vége" tábla.

Gondolom a hiányzó táblára hivatkozva többen nem fizették ki a gyorshajtásért kiszabott közigazgatási bírságot (jogosan), így hát nagyra becsült Városgondnokságunk lépett.
Hétfőn megjelent ott egy új tábla, ma sikerült lefényképezni.

Még mielőtt bemennék a rendőrségre megtenni a feljelentést ismeretlen tettes ellen szándékos közúti veszélyeztetésért, írtam nekik egy levelet:

Subject: Re: Palotaváros forgalmi rendje 309-5/2008.
Date:  Sat, November 15, 2008 17:08


Tisztelt Zákányi Úr,
Köszönettel vettem levelét, és hittem, hogy talán megfelelő irányú fordulatot vesz az ügy. Elég sokáig vártam, hogy valami a gyakorlatban is történjen, és igen, a héten tapasztaltam, hogy valami történt. A mellékelt képet a terület Rác utcai bejáratánál készítettem, bár gondolom ez nyilvánvaló. Feltételezem, hogy Önök is tisztában vannak a képen látható helyzet problémáival, de azért leírnám:
1. Az általam kifogásolt "Lakott terület kezdete" tábla továbbra is kinn maradt, azaz az eredeti probléma még mindig él. 2. A terület többi be- ill. kijáratánál maradt minden úgy, ahogy eddig. 3. Azokon a helyeken sem és - ahogy képen is látszik - itt sincs kifelé "Korlátozott sebességű övezet vége" tábla, azaz a területre itt bemenve, majd bárhol kiérve egy lakott területen kívüli 30-as övezetben leszünk.Kérem, hogy az eredeti levelemben leírtaknak megfelelően gondoskodjanak az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletnek és az elérni kívánt forgalmi helyzetnek megfelelő táblák kihelyezéséről, illetve amennyiben ez túlmutat az Önök hatáskörén, kérem, írja meg, mely felettes szervüknek jelezhetem ezt a problémát.
Üdvözlettel, aláírás
nyuszy @ . 1 fotó . 1 komment

Palotavárosi táblák 3.

Ebben a pillanatban megjött a válasz a múltkori levelemre.
Inkább kommentár nélkül:

Subject: Palotaváros forgalmi rendje 309-5/2008.
From:    Városgondnokság <info@varosgondnoksag.hu>
Date:    Wed, October 8, 2008 08:32
To:      ...
 
 
Tisztelt ... Úr!
 
Köszönettel vettük szakmai észrevételeit Palotaváros forgalmi rendjét illetően.
 
Javaslatai alapján felülvizsgáltuk a lakótelep sebesség szabályozását és a
sebességkorlátozást övezeti sebességkorlátozó táblákra fogjuk kicserélni, a Kelemen
B. utcán található 30 km/h táblát pedig megszüntetjük. A jelenlegi kitáblázás
szándéka az övezeti sebességkorlátozás elérése, amely teljesül: a település-rész
neve alá tett sebességkorlátozó tábla a fölötte megnevezett terület teljes
terjedelmére vonatkozik.
 
Az övezeti szabály feloldása tekintetében jogos az észrevétele, hiszen, ha kizárólag
az út menti jelzéseket néznénk, akkor egy "település vége" tábla után automatikusan
a lakott területen kívül érvényes KRESZ szabályokat követnénk, de mivel nem robotok,
hanem emberek vagyunk, nemcsak az út menti jelzések alapján koordináljuk
műveleteinket, hanem egyéb ismereteink is segítenek a helyes viselkedés
megválasztásában, ezért, ha kilépünk Palotavárosból, egyértelmű, hogy
Székesfehérváron maradunk.
 
Székesfehérvár, 2008. október 07.
 
Tisztelettel:
 
/ : Zákányi Tamás : /
  Műszaki Vezető
nyuszy @ . 9 komment

Palotavárosi táblák 2.

Ma reggel sikerült beszélnem az illetékessel, és abban maradtunk, hogy mivel írásos állásfoglalást szeretnék arról, hogy ők ezt most hogy is gondolják, ezért elküldöm írásban is a kérdéseimet és felvetéseimet.
Megírtam hát a levelet, és elküldtem, íme:
 
Tisztelt Városgondnokság!


A Palotaváros be- és kivezető útjain elhelyezett, a lakótelep határait jelezni
hivatott táblákkal kapcsolatban kérnék állásfoglalást Önöktől, mint a közút
kezelőjétől, és az adott táblák kihelyezőjétől.


Jelen állapot szerint a bevezető utakon egy oszlopon elhelyeztek egy "Lakott terület
kezdete" táblát (régebbi tábláknál 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet -
továbbiakban KRESZ - 131. ábra, újabb tábláknál KRESZ 131/a. ábra), alá egy
"Sebességkorlátozás" táblát (30. ábra) "30" vagy "30 km" felirattal, a kivezető
oldalon pedig egy "Lakott terület vége" (régebbi tábláknál KRESZ 132. ábra,
újabbaknál KRESZ 132/a. ábra) táblát.
Bár a régebbi táblák láthatóan kisebbek, mint a "szokásos" lakott terület táblák,
sajnos nem tudom, hogy megfelelnek-e a szabványban meghatározott méretnek, ugyanis a
táblák méretét alapvetően tárgyaló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet mellékleteként
létező "Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (JTSZ)" ezeket a táblákat pont nem
írja le, ezek csak a Magyar Útügyi Társaságtól pénzért beszerezhető ÚT 2-1.129:2001
számú útügyi műszaki előírásban szerepelnek. De valószínűleg ez mindegy is, hiszen
ez a szabályozás nem rám vonatkozik, hanem a közút kezelőjére, így még ha az
említett lakott terület táblák kívül esnek is a szabvány által meghatározott
méreteken, akkor sem hiszem, hogy ne vonatkoznáanak rám, amennyiben úgy néz ki,
ahogy a KRESZ szerint kinéz egy "Lakott terület kezdete" ill. "vége" tábla. Ráadásul
az újabban kihelyezett táblák (pl. Jancsár utca és Bakony utca közötti új bevezető
út) tökéletesen megegyeznek a KRESZ 131/a. ill 132/a. ábráján láthatóakkal.

Számomra a jelenlegi táblázás kétféle értelmezést tesz lehetővé.
1. Ezek a "Lakott terület kezdete" ill. "vége" táblának tűnő táblák mégsem "Lakott
terület kezdete" ill. "vége" táblák, csak valamiféle információs célt szolgálnak.
Ebben az esetben az alattuk lévő 30 km/h-s "Sebességkorlátozás" tábla hatálya a
következő kereszteződésig tart (KRESZ 14.§ 6.).
2. Ezek valóban "Lakott terület kezdete" ill. "vége" táblák, ebben az esetben a
lakótelep külön közigazgatási egységként jelenik meg, így a 30-as táblák az egész
"lakott terület", azaz a lakótelep területén érvényben vannak (KRESZ 14.§ 8.), ám a
lakótelep elhagyásakor a "lakott területet" is elhagyom, onnantól viszont minden
szempontból a lakott területen kívüli közlekedés szabályai vonatkoznak rám, hiszen
kiértem a lakott területről a táblák tanúsága szerint, márpedig a közlekedőnek ez
alapján kell eldöntenie ezt.

Minthogy a 2. verziót nem tartom túl értelmesnek, hiszen nem tűnik logikusnak, hogy
a Palotavárost elhagyva Székesfehérvár területén 90 km/h sebességgel lehessen
közlekedni, ezért az 1. verziót tartom valószínűbbnek, de a rendőrség állásfoglalása
szerint mégis 30 km/h korlátozás van érvényben a Palotaváros területén. (Ebben az
esetben egyébként nem igazán értem, miért van kinn 30 km/h "Sebességkorlátozás"
tábla. pl. a Horog utca felől érkezve, a Kelemen Béla utcán, a Bátky zsigmond utca
felé lévő átkötő út előtt kb. 10 méterrel.)


Telefonos beszélgetéseim során több megkérdezett hivatkozott arra, hogy ezek a
táblák - ugyanolyanok, mint a lakott terület táblái - nem lakott területet, csak egy
településrészt kívánnak jelölni. Azonban településrészre vonatkozó táblát tudtommal
a KRESZ nem tartalmaz így, ebben a formában.

Azt is felvetették, hogy hiába érek át egy Palotaváros vége táblán, nem kerülök
lakott területen kívülre, hiszen Székesfehérvár vége táblán nem haladtam át.
Véleményem szerint nem is kell áthaladnom ehhez ilyen tábla mellett, hiszen a
83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet 2.§ 18.2 bekezdése alapján "Olyan helyeken, ahol
önálló közigazgatási egységek egybeépültek, a közigazgatási határon a következő
közigazgatási egység nevét feltüntető "Lakott terület kezdete" jelzőtáblát kell
elhelyezni, az elhagyott közigazgatási egység nevét feltüntető "Lakott terület vége"
jelzőtábla nélkül."

Azt a többek által felvetett álláspontot sem tartom elfogadhatónak, mely szerint a
terület jellegéből kellene tudniuk a közlekedőknek, hogy lakott területen belül
vannak, hiszen a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet 2.§ 18.2 bekezdése arra is kitér,
hogy "A lakott területekre vonatkozó közlekedési szabályok hatályát a „Lakott
terület kezdete” jelzőtáblával kell elrendelni és a „Lakott terület vége”
jelzőtáblával kell megszüntetni."


Itt kívánnám megjegyezni, hogy a 30 km/h-s sebességkorlátozás létjogosultságát nem
kívánom vitatni, egyrészt mert számomra is indokoltnak tűnik, másrészt pedig nem is
hatásköröm az ilyesmi. Továbbá azt sem kívánom ezzel támogatni, hogy Székesfehérvár
területén 90 km/h-val közlekedjenek az autósok.
Jelen megkeresésem célja kizárólag a jelenlegi táblázás hivatalos értelmezését
megismerni, illetve az esetleges szabálytalan táblázást megszüntettetni.

Véleményem szerint a kívánt célt, mely szerint a lakótelep teljes területén 30 km/h
sebességkorlátozás legyen érvényben, szabályosan úgy lehet kitáblázni, hogy a
bevezető utakat ellátják egy "Helynévtáblával" (KRESZ 133. ábra), valamint egy
"Korlátozott sebességű övezet" kezdete táblával (KRESZ 53/a. ábra), a kivezető
utakat pedig egy "Korlátozott sebességű övezet" vége táblával (KRESZ 53/b. ábra).


- Kérem, foglaljon állást arra vonatkozóan, hogy az említett Palotaváros kezdete
ill. vége táblák a KRESZ mely táblájának felelnek meg.
- Amennyiben az álatalam felismerni vélt "Lakott terület kezdete" ill. "vége"
táblák, kérem, indokolja meg, az említett terület elhagyásakor miért nem a lakott
területen kívül érvényes szabályok vonatkoznak a közlekedőkre.
- Amennyiben nem "Lakott terület kezdete" ill. "vége" táblák, kérem, indokolja meg,
hogy egyrészt miért néznek ki úgy, másrészt hogy mi alapján érvényes a velük egy
oszlopra tett 30 km/h-s sebességkorlátozás a lakótelep teljes területén, a következő
kereszteződés elhagyása után is.

Kérem, hogy az állásfoglaláson túl vizsgálják felül az említett táblák
megfelelőségét, és amennyiben nem én értelmezem félre a KRESZ és az egyéb rendeletek
vonatkozó részeit, hanem valóban nem az a táblázás került kihelyezésre, ami az
eredeti célt szolgálja, kérem, szüntessék meg a jelenlegi táblázási rendet, illetve
váltsák ki például az általam említett változatra.


Mielőbbi válaszukat válaszukat várva tisztelettel,

Név
Telefonszám
E-mail cím
 
Jelen pillanatig már három embertől is visszajött az olvasási jelentés, szerintem forwardolgatják körben a hivatalban, és röhögnek rajtam :)
Hivatalosan 30 napon belül kell reagálniuk, amint megteszik ezt, közzéteszem a választ.

Valamint bónuszként itt vannak eredeti képek az ominózus táblákról.
nyuszy @ . 4 fotó . 4 komment

Palotavárosi táblák 1.

Adott Fehérváron egy jó nagy lakótelep, a neve Palotaváros. Egyébként a leírt probléma más lakótelepeken is fennáll, de azok engem nem igazán érintenek.
A probléma pedig a következő: a táblákat kihelyezők azt szerették volna elérni, hogy a lakótelep teljes területén 30 km/h-s sebességkorlátozás legyen érvényben.
Egyúttal jelezni szerették volna, hogy ez itten a Palotaváros nevű terület.
Csak nem olvasták a KRESZ-t.

Természetesen megvan erre a megfelelő mód, mégpedig a bevezető utakat ellátják egy "Helynévtáblával" (133. ábra , valamint egy "Korlátozott sebességű övezet" kezdete táblával (53/a. ábra , a kivezető utakat pedig egy "Korlátozott sebességű övezet" vége táblával (53/b. ábra . Egyébiránt a sebességkorlátozás létjogosultságát nem kívánom vitatni, egyrészt mert nagyjából indokoltnak tűnik, másrészt pedig nem is hatásköröm az ilyesmi.


 

Namost ezt az illetékesek úgy oldották meg, hogy a bevezető utakon egy oszlopon elhelyeztek egy olyan táblát, ami leginkább a "Lakott terület kezdete" táblára emlékeztet (131. ábra vagy 131/a. ábra , alá egy "Sebességkorlátozás" táblát (30. ábra "30 km" felirattal, a kivezető oldalon pedig egy "Lakott terület vége" (132. ábra vagy 132/a. ábra jellegű táblát.


 

Abba most nem kívánok belekötni, hogy a "30 km" feliratú sebességkorlátozó tábla nem létezik a KRESZ szerint, viszont azt megemlíteném, hogy a lakott terület táblákkal van némi gond, mert jellemzően kisebbek, mint a szokásos lakott terület táblák.
Ez egyébként egy érdekes kérdés, mert a táblák méretét alapvetően a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet mellékleteként létező "Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (JTSZ)" hivatott szabályozni, de sajnos "Ez a szabályzat nem tárgyalja [...] az útbaigazító táblák csoportjába tartozó jelzőtáblákat [...], mert azok alakja és mérete a rajtuk szereplő feliratok mennyiségétől és méretétől függően változik. Ezeket az adatokat az ÚT 2-1.131 útügyi műszaki előírás alapján kell meghatározni." A hivatkozott "ÚT 2-1.131 útügyi műszaki előírás" egy csak pénzért beszerezhető dolog, így nem ismerem a tartalmát, de igazából mindegy is, hiszen ez a szabályozás nem rám vonatkozik, hanem a közút kezelőjére, így még ha az említett lakott terület táblák kívül esnek is a (fogalmam sincs, mennyire kötelező) szabvány által meghatározott méreteken, akkor sem hiszem, hogy ne vonatkozna rám, amennyiben úgy néz ki, ahogy a KRESZ szerint kinéz egy lakott terület tábla.

Nos, számomra ez a táblázás kétféle értelmezést tesz lehetővé.

 1. Ezek a lakott területnek tűnő táblák nem lakott terület táblák, csak valamiféle információs célt szolgálnak. Ebben az esetben az alattuk lévő 30-as tábla hatálya a következő kereszteződésig tart. (14.§ 6.)
 2. Ezek valóban lakott terület táblák, ebben az esetben a lakótelep külön településként jelenik meg, így a 30-as táblák az egész "lakott terület", azaz a lakótelep területén érvényben vannak, ám a lakótelep elhagyásakor a lakott területet is elhagyom, onnantól viszont a város területén 90 km/h sebességgel mehetek, hiszen kiértem a lakott területről a táblák tanúsága szerint. (14.§ 8.)

Természetesen a dolgot érdekesebbé teszi, hogy a lakótelepen szoktak a rend őrei sebességet mérni.
Így hát elszántam magam, és gondoltam, végére járok a dolognak.
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályán kezdtem az érdeklődést, ahonnan helyből a Forgalomellenőrzési Alosztályhoz irányítottak. Onnan egy úriemberhez kapcsoltak, aki az önkormányzattal egyezteti az ilyesmit. Ő az önkormányzat Közlekedési Irodájához irányított, és végül a Városgondnokságnál kötöttem ki, mert a jelek szerint Fehérvár belterületén ők a közút kezelője, így a táblák kihelyezése is az ők feladata.
Sajnos ma nem értem utol az illetékest, de elvileg már van konkrét nevem, aki az ominózus táblázás felelőse, így remélhetőleg tudok szerezni egy hivatalos állásfoglalást arról, hogy ők ezt hogy is képzelték.

Annyit azonban már most is le tudok írni, hogy a Rendőrségen és a Városgondnokságon is azt mondták, hogy az szerintük nem lakott terület tábla, hanem csak a teület határait jelzi, amolyan információs jelleggel. Mikor a rendőr beszélgetőpartneremtől megkérdeztem, hogy milyen az a terület határait jelző tábla, és hol definiálja a KRESZ, akkor jól megsértődött, és mikor befejeztük a beszélgetést, előbb csapta le a telefont, mint hogy elköszönhessek.
Ja, és még azzal is jött, hogy hiába érek ki "Palotavárosból", mert Székesfehérvárról nem értem még ki, ekkor hivatkoztam a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet  2.§ 18.2 bekezdésére, mely szerint "Olyan helyeken, ahol önálló közigazgatási egységek egybeépültek, a közigazgatási határon a következő közigazgatási egység nevét feltüntető "Lakott terület kezdete" jelzőtáblát kell elhelyezni, az elhagyott közigazgatási egység nevét feltüntető "Lakott terület vége" jelzőtábla nélkül." - lásd Gárdony, Velence, Kápolnásnyék.

Továbbá a rendőrség ezen témában illetékese elmondta, hogy ott szerintük 30 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben, és a traffipax is ezt a sebességet méri.
Lényeg, hogy most itt áll az ügy, amennyiben van további fejlemény, írom, meg majd csinálok képeket a konkrét táblákról is.

nyuszy @ . 10 komment